Biblioteka służąca do wczytywania plików .gno, związana z projektem Familia