Biblioteka umożliwiająca wykorzystanie algorytmów genetycznych do obliczeń. Z założenia wszystko może być w niej genem. Prosta wartość liczbowa (int), czy też jakaś bardziej skomplikowana struktura.

Przykładowe wywołanie programu:

#include "gene.h"
#include "chromosome.h"
#include "generation.h"
#include "generator/bitGenerator.h"

#include "selection/rouletteSelection.h"
#include "selection/linearRankSelection.h"
#include "crossover/crossover.h"
#include "mutation/mutation.h"
#include "fitness/wsti.h"

#include "algorithm.h"
#include "condition/condition.h"
#include "condition/generationLimitCondition.h"

using namespace genetic;

int main() {
  typedef Gene<bool> _Gene;
  typedef Chromosome<_Gene> _Chromosome;

  typedef WSTI<_Chromosome> _Fitness;
  typedef LinearRankSelection<_Chromosome> _Selection;
  typedef Crossover<_Chromosome> _Crossover;
  typedef Mutation<_Chromosome> _Mutation;

  typedef generator::BitGenerator<_Chromosome> _Generator;
  typedef Algorithm<_Chromosome, _Selection, _Crossover, _Mutation, _Fitness> _Algorithm;
  typedef GenerationLimitCondition<_Chromosome> _Condition;

  const int chromosomeSize = 10;
  const int generationSize = 500;
  const double crossoverChance = 0.75;
  const double mutationChance = 0.01;

  _Fitness fitness(0.5, 2.5);
  _Generator generationGenerator(generationSize, chromosomeSize);

  _Algorithm algorithm(generationGenerator, fitness, crossoverChance, mutationChance);
  _Condition condition(10000);

  algorithm.searchForResult(condition);

  return 0;
}

Linki