Uprawnienia aplikacji Fakturownik

Aplikacja Fakturownik wymaga zezwolenia przez użytkownika na dostęp do niektórych uprawnień. Wymagane są one z wymienionych poniżej powodów.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

Pozwala na sprawdzenie stanu połączenia internetowego. Dzięki temu aplikacja, po wprowadzeniu danych do logowania, może sprawdzić czy jest w stanie się zalogować.

android.permission.INTERNET

Pozwala na komunikację aplikacji z fakturownia.pl. Wszystkie dane pobierane są poprzez sieć i wysyłane do niej.

Polityka prywatności aplikacji Fakturownik

Aplikacja wymaga przez użytkownika podania loginu (e-mail) oraz hasła do konta w serwisie fakturownia.pl. Dane te są potrzebne celem zalogowania się do systemu i obsługi aplikacji.

Aplikacja wykorzystuje sieć reklamową Google AdMob. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google AdMob, można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/partners/